Betaling av medlemsavgift, treningsavgift og lisens

volley-icon

MEDLEMSAVGIFT

 • Alle medlemmer i klubben skal betale medlemsavgift.
 • Medlemskapet betales hvert år, det vil si i januar (eller når vedkommende starter i klubben) og varer ut året.
 • Prisoversikten finner du lengre ned på siden.
 • Betaling: faktura kommer på mail på begynnelsen av året.

volley-icon

TRENINGSAVGIFT

 • Alle aktive spillere i klubben skal betale treningsavgift.
 • Treningsavgift er en avgift for treninger basert på antall treninger de ulike lagene har og utgifter klubben har på lagene.
 • Treningsavgiften betales hver sesong, det vil si i august/september (eller når vedkommende starter i klubben) og den gjelder til 1. april 2018.
 • Prisoversikten finner du lengre ned på siden.
 • Betaling: faktura kommer på mail på begynnelsen av sesongen.
 • Alle aktive spillere med betalt treningsavgift plikter seg å gjennomføre klubbens forpliktelser.

volley-icon

LISENS

 • Alle aktive spillere i klubben, fra U15-alder og oppover,  skal betale lisens. De yngste klassene har laglisens.
 • Alle som deltar i konkurranseaktivitet i regi av Norges Volleyballforbund, forbundets regioner og klubber må betale lisens.
 • Lisensen betales hver sesong, det vil si i august/september (eller når vedkommende starter i klubben), prisen er inkludert i treningsavgiften.
 • Prisoversikten finner du lengre ned på siden.
 LAG  Medlemsavgift 2021  Treningsavgift inkludert lisens 2021-2022  Totalt
DAMER ELITE  100  5200 5300
 2. DIVISJON 100 3400 3500
 3.og 4. DIVISJON  100  3200 3300
NYBEGYNNERE SENIOR  100  1100 1200
JUNIORLAG (U19, U17, U15) 100 3300 3400
MINIVOLLEY U13 100 2700 2800
MINIVOLLEY U11 100 2700 2800
 MINIVOLLEY U9 100 1300 1400