Årsmøte 2022

Styret viser til innkalling til årsmøte av 7. februar 2022. Årsmøtet avholdes den 28. mars kl 19:00 på Nydalen Skole, oppmøte i inngangspartiet for henvisning til sted.


Under følger saklisten for årsmøtet:
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigede
Sak 2: Velge dirigent
Sak 3: Velge protokollfører
Sak 4: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
Sak 5: Godkjenne innkallingen
Sak 6: Godkjenne saklisten
Sak 7: Godkjenne forretningsorden
Sak 8: Behandle idrettslagets årsberetning
Sak 9: Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand
Sak 10: Behandle forslag og saker
Sak 11: Fastsette medlemskontingent og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett
Sak 13: Beslutning om å ha Elite dame lag i Oslo Volley
Sak 14: Foreta følgende valg:

14.1 Styre:

 • leder Terje Ropstad
 • nesteleder Erik Tveitstøl
  styremedlemmer:
 • Lars Jacob Bø
 • Erik Hagen
 • Kristine Lundeby / Erstattes
 • Adrianna Dyjak / Erstattes
 • Giuliana Schwendener / Erstattes

Det er ønske om å utvide styret med en representant fra Junior utvalget

 • varamedlem:
  Monika Asakskogen (administrasjons sekretær)
  Ønsker 1 representant fra Elite

14.2 Valgkomité: Vi mangler i dag valgkomite

 • leder (mangler)
 • medlemmer (mangler)

Sak 15: Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap

 • Vi må få ny revisor etter at Anne-Line Raastad og Liv Hege Engh-Sørensen gir seg
 • Styret ber om tid og innspill for å finne en ny løsning

Vedlagt følger følgende dokumenter (kommentar av 9. mars 2022 KOMMER SNART!):

 • Styrets forslag til forretningsorden
 • idrettslagets årsberetning
 • Regnskap i revidert stand
 • Revisors beretning
 • Forslag og saker, herunder eventuelle lovendringer (ingen innsendte)
 • Styrets forslag til medlemskontingent, og eventuelt treningsavgifter eller vedtak om fullmakt
 • Styrets forslag til budsjett

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Terje Ropstad kontaktes på epost; terje.ropstad@oslovolley.no

Dokumenter:

Med vennlig hilsen
Styret