Styret og utvalg

STYRET

Styret for 2020/2021:

Leder: Terje Ropstad

Nestleder: Erik Tveitstøl

Styremedlem: Anne-Line Raastad

Styremedlem: Lars Jacob Bøe

Styremedlem: Kristine Lundeby

Styremedlem: Erik Hagen

Styremedlem: Anna Eklöf-Flugstad

Styremedlem: Adrianna Dyjak

Varamedlem: Santosh Baniya

Varamedlem: Monika Asakskogen (adm.sekretær)

Kontaktinformasjon: post@oslovolley.no

 

UTVALG

Klubbutvalget for juniorlag:

Utvalgsleder:

Medlemmer: Samtlige lagledere/oppmenn på juniorsiden, eventuelt annen representant for juniorlagene

 

Klubbutvalget for seniorlag:

Utvalgsleder: Adrianna Dyjak, adrianna.dyjak@oslovolley.no

Medlemmer: Samtlige lagledere/oppmenn på seniorsiden, eventuelt annen representant for seniorlagene

 

Sportslig utvalg:

Utvalgsleder: Ole Lundeby, olundeby@online.no

 

ORGANISASJONKART

mind mapping software

LENKE TIL ÅRSHJUL