Saksliste til årsmøte Oslo Volley 2016

Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet

Det vises til innkallingen til årsmøte av 28. februar.

Sted:                        Nydalen videregående skole
Dato og tidspunkt:           17.03.2016, kl , 18.00

 

Sakliste

 1. Godkjenne de stemmeberettigede.
  2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
  3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger.
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
  6. Innføring av familiemedlemskap i Oslo Volley
  7. Fastsette medlemskontingent.
  8. Vedta idrettslagets budsjett.
  9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 2. Foreta følgende valg:
 3. a) Leder og nestleder
  b) 2 styremedlemmer
  c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
  d) 2 revisorer
  e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
  f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

Spread the word. Share this post!