Ekstraordinært årsmøte

Oslo Volley innkaller til ekstraordinært årsmøte torsdag 31. mars kl. 18.00 på Kastellet skole.

Saksliste:

  1. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
  2. Vedta ny lovnorm for idrettslag.
  3. Valg av to revisorer
  4. Suppleringsvalg for representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd

Spread the word. Share this post!