Innkalling til årsmøte

Til medlemmene i Oslo Volley

Styret innkaller herved til årsmøte i Oslo Volley.

Årsmøtet avholdes 17.3 kl. 18.00 på Nydalen videregående skole.

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 03.03.2016 til oslovolley@gmail.com.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på oslovolley.org.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret

Spread the word. Share this post!