Innstiller på 44.000 kroner til sandvolleyballbaner

NYE BANER: Det er baner av denne typen Oslo Volley håper å få bygge. Bildet er fra sandvolleybanene på Voldsløkka i Oslo.

NYE BANER: Det er baner av denne typen Oslo Volley skal bygge. Bildet er fra sandvolleybanene på Voldsløkka i Oslo.

Bydelsdirektøren i Nordstrand bydel går inn for å gi Oslo Volley 44.000 kroner i støtte til innkjøp av to sett volleyballstativer på de nye sandvolleyballbanene på Nordseter.

Også politikerne i arbeidsutvalget i Barn-, ungdom- og kulturkomiteen går inn for å gi denne summen i frivillighetsmidler til klubben vår. Saken skal opp til politisk behandling i komiteen 23. april, og videre til bydelsutvalget. Her kan det altså bli endringer, men i innstillingen er Oslo Volley den foreningen som får den største summen frivillighetsmidler i Nordstrand bydel i år. Se hele innstillingen HER.

Vi håper politikerne i bydelen holder fast på bydelsdirektørens innstilling!

Spread the word. Share this post!