Får 100.000 kroner til sandvolleybaner

NYE BANER: Det er baner av denne typen Oslo Volley håper å få bygge. Bildet er fra sandvolleybanene på Voldsløkka i Oslo.

NYE BANER: Det er baner av denne typen Oslo Volley håper å få bygge. Bildet er fra sandvolleybanene på Voldsløkka i Oslo.

Oslo Volley har fått innvilget 100.000 kroner i støtte til bygging av tre sandvollebaner på Nordstrand fra Sparebankstiftelsen DnB NOR.

 Pengene blir tildelt via prosjektet 1000 baner som Norges Volleyballforbund har i samarbeid med Sparebankstiftelsen. Pengene blir utbetalt når alle tillatelser til banebyggingen er på plass.

–  Norges Volleyballforbund håper dette vil føre til økt aktivitet for barn og ungdom i i området generelt, og spesielt aktivitetsøkning i Oslo Volley, skriver prosjektleder Nila Larsson i Norges Volleyballforbund i tildelingsbrevet.

–  Dette er en svært gledelig nyhet, og en realisering av disse banene vil ytterligere forsterke det sterke volleyballmiljøet som har vokst fram i Nordstrand og Østensjø-området de siste årene.  Vi er svært takknemlig for støtten fra Sparebankstiftelsen DnB NOR, fastslår Oslo Volley.

Prosjektet har fått svært positiv mottakelse fra både bydelsadministrasjonen og politisk hold i Nordstrand bydel.

– Vi håper på ytterligere hjelp og støtte fra lokale aktører slik at vi kan virkeliggjøre disse banene som kan bli en idrettsoase for både uorganiserte og organiserte barn og unge i området, uttaler Oslo Volley.

Spread the word. Share this post!