Dømt til tap 0-3 og bot på 400 Euro for bruk av ikkje speleberettig spelarar i første kamp for elite herrer.

Oslo Volley sine to amerikanske spelarar Matt Thobe og Jon Griffith sine overgangar vart ikkje godkjent av FIVB innan kampstart lørdag. NVBF sanksjonerar i forhold til klubben med tap av kampen med 0-3 og bot på 400 Euro.

Alle involverte partar som spelarar, klubb og forbund har godkjent overgangen innan fristen, men FIVB sentralt har ikkje rukket dette (og har pr. idag heller ikkje rukket dette).
Våre to polske spelarar, Marek Kabiczke og Edyta Weclawek, sine overgangar er begge godkjent og dei er dermed klar til helgas doble heimeoppgjer for elitelaga våre.
Oslo Volley har i forbindelse med overgangane til dei to amerikanske spelarane benytta eit agentbyrå. Klubben vil vurdere å vidaresende bota til dette byrået.
Oslo Volley vil vurdere å anke straffa i saka. Klubben anser det som viktig at organisasjonen, også utanfor Oslo Volley og NVBF, raskt følger opp overgangar slik at desse vert godkjent. I helga har vi opplevd at alle europeiske spelarar i klubbar som Førde, Randaberg og Oslo Volley vart godkjent for spel, medan våre to spelarar frå eit anna kontinent ikkje er blitt det.

Oslo Volley har pr. no ingen ytterligare kommentar til sanksjonen frå NVBF. For ytterligare informasjon om regelverket i saka kontakt NVBF.

For Oslo Volley
John Walstad, Leder

Her er mail frå NVBF idag:

Til lederen Oslo Volley,

NVBF har sett nærmere på saken der Oslo Volley elitelag menn benyttet seg av 2 ikke spilleberettiget spillere i eliteseriekamp mot NTNUI Volleyball 29.9.

Redegjørelsen fra Oslo Volley har blitt vurdert sammen med mail der påstander fra agenten om at NVBF har misforstått regelverket og handlet feil.

FIVB ved transfers har blitt kontaktet om mailen fra agenten og følgende er blitt bekreftet:

1) NVBF følger internasjonal overgangsprosedyrer ihht FIVB sin manual og regelverk.

2) FIVB sin endelig godkjenning er det som gir en spiller adgang til å kunne delta i seriekamper og internasjonale kamper for en klubb.

3) Det gis ikke dispensasjon fra regelverket om bruk av spillere før den endelige godkjenning er mottatt.

NVBF anser forholdene slik at Oslo Volley har brutt reglement for eliteserien og benyttet seg av ikke spilleberettiget spillere. Dette har man gjort til tross for kjennskap til regelmentet og at spillerne ikke hadde fått godkjent den internasjonale overgangen.

Ihht reglement for eliteserien punkt 8.5.4 skal følgende sanksjoner tildeles klubben:

1) Tap av kampen 0-3 (0-25, 0-25, 0-25).

2) En bot tilsvarende 2 ganger gjeldende overgangsgebyr.

I forhold til punkt 1, så vil resultatene bli omgjort og endret på nettet omgående.

I forhold til punkt 2, så vil det administrativt gebyret til NVBF for internasjonale overgang bli lag til grunn for overgangsgebyr. Dette er 100 Euro per spiller. Da gebyret skal dobles blir det til sammen 400 Euro i bot til klubben Oslo Volley.

NVBF sin økonomiansvarlig vil utstede en faktura pålydende 400 Euro eller det tilsvarende beløp i norske kroner som skal betales umiddelbart etter mottagelsen.

NVBF opplyser om Reglement for Protester, Klager og Anker dersom klubben vil påklage dette administrativt vedtaket. Vi gjør oppmerksom på at en eventuell påklagelse av vedtaket vil bli behandlet av samme instansen som har behandlet saken opprinnelig, ihht reglementet.

Med hilsen / Best regards,

David Cox

Director Competition Department

Leder Konkurranseavdeling

Norges Volleyballforbund

Norwegian Volleyball Association

Tel. +47 94879173

Email: david.cox@volleyball.no

Tittel Størrelse
Kildevisning 13.6 kB
text/plain 2.3 kB

——————————————————————————–

Last ned Kopier

Spread the word. Share this post!