Statistikk viser lite skader i volleyball

Barn som driver organisert idrett er i liten grad utsatt for skader. Og det er langt mellom skadene i volleyball.

– Vi har ingen særskilte tall for volley. Men etter det jeg forstår fra våre fagfolk, er volleyball lite representert i skadestatistikken, forteller informasjonssjef Jon Berge i forsikringsselskapet If Skadeforsikring til oslovolley.org.

Ikke uventet er det de store idrettene fotball og håndball som dominerer skadetallene. If samarbeider med Norges Idrettsforbund og forsikrer alle barn som driver organisert idrett, opp til 13 år. I alt en halv million barn er omfattet av ordningen. Selskapets personskadestatistikk på området for 2010 og 2011, viser i alt 631 skader – for alle idretter.

– Dette er lite, satt opp mot alle barn som driver med aktiv idrett. Vi har forsikret disse barna i mange år nå og ser at aktiviteten som skjer gjennom Norges Idrettsforbund er trygg og god. Det er nok en langt større fare forbundet med ikke å være aktiv, sier Tor Kølbel, skadesjef hos If Skadeforsikring.

Flere skader hos eldre barn

Statistikken for 2010 og 2011 viser også at skaderisikoen øker veldig med alder. 11-åringene står for 22,5 prosent av skadene, mens 12-åringene står for 33,1 prosent.

– Dette antar vi skyldes at tempoet øker og konkurransen spisses, sier Ifs skadesjef.

Det er tennene det går hardest utover på idrettsbanen, med 35,6 prosent av skadene. Så følger hofte/ben/fot (27,7 prosent), skulder/arm/hånd (24,8 prosent) og rygg (3,8 prosent).

– Selv om barn skader seg, håper vi at flest mulig vil delta i så mange idretter som mulig. Det er med på å skape gode treningsvaner for framtiden, mener Tor Kølbel hos If.

Tidlig spesialisering kan øke frafallet

– Idrettsglede og et bredt treningsgrunnlag er med på å gjøre idretten sikrere, slik at du enklere kan holde deg frisk og skadefri. Skadetallene for idretten viser at vi klarer å gjøre dette innenfor trygge rammer, sier Mads Andreassen, rådgiver hos Norges Idrettsforbund.

Samtidig kan press om tidlig spesialisering være med på øke frafallet blant de unge i idretten. Høyt konkurransepress og lite variasjon kan også øke risikoen for skader.

– To ganger det siste halve året har vi gjort undersøkelser blant aktivitetsledere i idrettsskolene våre og stilt dem spørsmål om frafallet i idretten. Lederne mener at frafallet fra idretten er klart størst blant dem som spesialiserer seg for tidlig, sier Mads Andreassen hos NIF.

Han mener idretten må klare å ha to tanker i hodet samtidig; Det er viktig å dyrke den allsidige idretten, men samtidig forstå hva som må til for å få frem de aller beste utøverne når de nærmer seg voksen alder.

 

Spread the word. Share this post!