Ny sandvolleybane ved nye Nordseter skole

NY BANE: Sandvolleyballbana er til høyre på tegningen. ILL: UNDERVISNINGSBYGG


En sandvolleybane blir et helt sentralt aktivitetstilbud ved skolen.

Det viser tegningene av det nye skoleområdet. Vi gratulerer skolen og kommunen med et godt valg for utearealet på skolen! Hele skoleutbyggingen skal stå ferdig til høsten 2014, men vi håper at skolen prioriterer å gjøre ferdig aktivitetsarealene tidlig i byggeprosessen. Mange av Oslo Volleys juniorspillere går eller kommer til å gå på denne skolen de neste årene.

Denne banen vil ligge et par hundre meter fra den eksisterende banen på Bråten. Oslo Volley jobber med et baneprosjekt med tre baner i samme område, så dette kan bli et kraftområde for sandvolleyball.

Spread the word. Share this post!