Årsmøtet oppretta eliteutvalg og fast juniorrepresentant i styret!

Årsmøtet i Oslo Volley vart avvikla på Kastellet Skole tirsdag 5. juni.17 stk. møtte for å oppsummere 2011 og legge veien vidare framover.

Oppretting av eliteutvalg beståande av 5 personar er ein viktig organisatorisk endring. Eliteutvalget vil være klubben sine «ekspertar» i saker som omhandler elite.
Oslo Volley vedtok også å innføre junior-representant som fast i styret beståande av 5 personar. Jenny Marie Nygaardsmoen på JU19 er klubben sin første junior-representant valgt inn i styret.
Ole Lundeby tok gjenvalg som Leder av juniorutvalget beståande av 5 personar. Ivar Fossen er Leder av sportsleg utvalg som er tenkt supplert av elitetrenarar når dette er klart. Eliteutvalget som vart vedteke oppretta skal bestå av 5 personar. Det første året dette utvalget er i sving vert personane valgt inn av Styret i samarbeid med spelarar på elitelaga.
Klubben sin kontrollkomite består av Ole Lundeby, Einar Bye og Marianne Lunde det kommande året.
Andre utvalg i klubben vert oppretta av styret i henhold til klubbhandboka.

Øvrige saker som vart diskutert på årsmøtet var økonomi og treningstider.
Vi går spennande tider i møtet for å legge forholda best mulig til rette i klubben for dei som vil spele for oss, dette gjeld både på økonomisida og når det gjeld treningstidene. Eindel viktige avklaringar vart gjort i denne sammanhengen.

Det nye styret i Oslo Volley ser slik ut:
Styremedlemmer;

Christopher Cox (2 år)

Ellen Feen (1 år)

Juniorrepresentant: Jenny Marie Nygaardsmoen (2 år)

Nestleder: Nils Harnes (1 år)

Leder: John Walstad (gjenvalgt for 1 år).

Vararepresentanter: Milana Sarac, Thomas Skaugen og ein plass avholdt til Leder for Eliteutvalget.

Det vanka takk og roser til avgåande styrerepresentantar Dorota Dawidovic, Ingvild Sørdal og Ole Martin Kleivenes.

Spread the word. Share this post!