Oslo Volley dugnad søndag 6.mai

Kan du stille på varetelling for klubben søndag 6. mai klokka 09.00 til ca. 15.00?
Vi skal stille med 30 stk. fordelt på to butikkar denne dagen. Seniorlaga har vore invitert med lenge, men vi manglar fortsatt «endel» folk.
Send svar til post@oslovolley.org eller sms til klubbleiar på 91196537 om du kan stille!
Takk for hjelpa!

Spread the word. Share this post!