Oslo Volley i full gang med Storbytiltak 2012 med Åpen Hall på Stovner i samarbeid med Oslo Idrettskrets.

Storbytiltak 29 mars 2012

Åpen Idrettshall på Stovner onsdag 16 til 18 i 2012 i regi av Oslo Volley og OIK.

Oslo Volley fortsetter med tilbud om Åpen Hall for barn og unge i Groruddalen også i 2012. Med støtte frå Oslo Idrettskrets har vårt elite herrelag instruert barn og unge i Stovner Idrettshall kvar onsdag i tida frå klokka 16.00 – 18.00.
Vi driv med allidrett, spelar fotball, innebandy og volleyball + har eindel friaktivitet med fokus på leik.
Tilbudet er åpent for alle mellom 6 og 13 år og passer for alle!

Velkommen!

Spread the word. Share this post!