Stor varetellingsdugnad 28. august

Søndag 28. august har Oslo Volley fått ein stor dugnad med varetelling. Dugnaden er først og fremst for seniorspelarar, juniorspelarar som var med på utviklingsgrupper i fjor og andre som vil gjere ein innsats for klubben.

Vi treng 35 personar – hald av dagen! Dette gir svært viktige inntekter for klubben.  Meir info kjem over helga.

Spread the word. Share this post!