Sakskartet for årsmøtet klart

Her er sakskartet for årsmøtet førstkommande onsdag .

Ei av dei viktige sakene som skal opp er klubbhandbok – les forslaget HER.  Årsmelding og saksdukumenter, med mellom anna forslag til nye treningsavgifter/medlemsavgift og dugnadsreglar, finn du HER.

Årsmøtet avholdes i KFUM Hallen, Ekebergveien 109, 22/6-2011 klokka 18.00, .

Sakliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden

3. Velge dirigent(er), sekretær(er) samt 2 representanter til å underskrive protokollen

4. Behandle idrettslagets årsmelding.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle innkomne forslag og saker

7. Fastsette medlemskontingent

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. LES HER

10. Foreta følgende valg

a) Leder og nestleder

b) 5 styremedlem(mer) og 3 varamedlem(mer)

c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan

d) 2 revisorer (dersom idrettslaget har engasjert registrert eller statsautorisert revisor,

skal idrettslaget i tillegg velge en kontrollkomité med minst to medlemmer)

e) Representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet

f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

 

Spread the word. Share this post!