Oslo Volleys årsmøte blir 22. juni

Styret ønsker alle medlemmer og foreldre til spillere velkommen til årsmøte i Oslo Volley onsdag 22. juni kl. 18.00.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes styret senest 8. juni. De kan sendes til post@oslovolley.org. Fullstendig sakliste med alle sakspapirer sendes ut/legges ut en uke før årsmøtet her på hjemmesiden. Årsmøtet blir i KFUM-hallen på Ekeberg.

 


 

Spread the word. Share this post!