Varetelling informasjon Oslo Volley

Seniorlaga skal på varetelling søndag 31. oktober klokka 09.00-16.00.

Butikk: ICA NÆR JORDAL, Hedmarksgt. 28, 0658 Oslo.

Det må påberegnes at det under varetellingen kan bli spørsmål om rydding og lettere rengjøring. Hvis tid til overs, vennligst følg butikksjefen’s instrukser.
Dugnadsleder bør ha med hansker med tanke på telling av kjøledisk.
Ta med matpakke og bli gledelig overrasket hvis butikksjefen spanderer lunsj.
Det dere må få låne av tusjer, kulepenner, hansker og annet til bruk under varetellingen, SKAL leveres tilbake til butikksjefen. I verste fall kan dere bli trukket i lønn.

Tidlegare har vi fått klage på mobilbruk under arbeidet…

Lukke til med jobben!

Spread the word. Share this post!