Trenere etterlyses!

Oslo Volley trenger flere trenere for sine mange juniorlag til høsten.

Vi vil fra høsten av ha en rekke juniorlag med spillere i alderen 8-18 år. Alle lagene vil delta i ungdomsserien på Østlandet, og vi planlegger egne satsningsgrupper for å heve nivået ytterligere på juniornivå.

Vi ønsker trenere med god erfaring fra volleyball. Volleyballspillende studenter som vil spe litt på økonomien er hjertelig velkommen – og ikke minst spillere fra våre egne seniorlag!

Vi har i dag mange ivrige foreldretrenere med volleyballbakgrunn, men ikke mange nok til å dekke opp alle treningene.

Treningstider etc. er ikke klart ennå, men ta kontakt på nils(at)harnes.org hvis du er interessert i å bidra på en eller annen måte på trenersiden. Litt er bedre enn ingenting!

Spread the word. Share this post!