Storsatsing på Ekeberg Cup 2010!

Oslo Volley arrangerar Ekeberg Cup 2010 15.-16. mai i Oslo. Årets turnering vert ei storsatsing frå klubben si side og vi satser på å lage ei kvalitetsmessig god turnering for alle som deltek.

Turneringa har tilbud til alle juniorklassar frå U9 til U19! Nytt av året er tilbud om minivolleyball til U9 og U11 klassen. For U13 vil vi spele i to nivå, grønt nivå/volley 2000 lørdag rødt nivå/vanlig volleyball søndag.

På seniorsida har vi også tilbud til alle nivå, frå trim/bedrift/mosjon til elite.

Påmeldingssida til årets turnering åpner opp medio mars. Følg med her: www.ekebergcup.uio.no for info. og oppdateringar!

Medarrangørar så langt er OSI og KFUM Oslo. Er du medlem av ein Oslo-klubb og har lyst å delta som arrangør og tjene dugnadspengar kontakt oss på: post@oslovolley.org

Vel møtt til Ekeberg Cup 2010!

Spread the word. Share this post!