Oslo Volley og Credicare inngår sponsoravtale for 2010!

Oslo Volley er svært glad for å ønske Credicare med som ein av våre samarbeidspartnerer i 2010.  Vi trur og håper at samarbeidet mellom oss kan bidra til positiv utvikling for begge partar framover.

Vår nye samarbeidspartnar kan du besøke her:

http://www.credicare.no/Default.aspx?tabid=374

Credicare presenterar seg sjølv slik på deira nettside:

Credicare ble grunnlagt i 1987, og er i dag en betydelig leverandør av enkle løsninger for inkasso og kredittoppfølging. Vi retter oss hovedsakelig til små og mellomstore bedrifter, selv om vi også betjener større kunder.Vårt mål er å sikre varige og lønnsomme kundeforhold mellom bedrifter og deres kunder, samtidig som vi sikrer betalingen gjennom personlig oppfølging. Credicare tilbyr assistanse fra faktura til purring, til inkasso. Våre forretningsområder inkluderer fakturaadministrasjon, purretjenester, inkasso, rettslig inkasso og responstjenester (kundesenter).Over 40 engasjerte mennesker har sitt daglige virke i Credicare, fordelt på våre kontorer i Førde, Oslo og Gjøvik.

Økonomi er vesentlig i vårt daglige arbeid for å tilby volleyball til stadig fleire unge spelarar som vil spele i Oslo Volley (pr. idag er vi 5 seniorlag (derav to elitelag) og ca. 20 jr. lag). Credicare er med si støtte til oss med på å gjere dette mulig!

Styret, Oslo Volley

v/John Walstad, Leder.

Spread the word. Share this post!