Oslo Volley med Driftsansvar på Kastellet Idrettshall ut 2014!

Styret i Oslo Volley vedtok på styremøte mandag 1. februar å fornye Driftsavtalen med Oslo Kommune for Kastellet Idrettshall med nye 5-år. Avtalen gjeld frå 01.01.2010 og til 31.12.2014.

Kastellet Idrettshall er ein flott arena for vår junioravdeling på Kastellet og klubben har eit godt samarbeid om bruken med Kastellet Skole.

For styret i Oslo Volley

John Walstad, Leder

Spread the word. Share this post!