Det idømmes omkamp mellom Oslo Volley og BSI i NM-kvartfinalen

Oslo Volley har idag motteke følgande melding frå NVBF:

NVBF ved konkurranseavdelignen har mottatt en protest fra Oslo Volley vedrørende en dommeravgjørelse i kvartfinalekampen NM senior mellom Oslo Volley og BSI spilt 7.november 2009.
Alle dokumentene i forbindelse med protesten er mottatt innen fristen og videresendt til Dommer- og reglekomiteen (DRK) til behandling.

DRK har behanldet protesten og kommet med følgende avgjørelse: Protesten tas til følge. Det idømmes omkamp mellom Oslo Volley og BSI.
Vedlagt følger DRKs avgjørelse i sin helhet.

NVBF ber Oslo Volley snarest og innen tirsdag 17.november kl. 13.00 å finne ny dato til omkampen. Målsettingen må være at kampen er ferdig spilt før semifinalene skal spilles 28-29.november.
Vinneren av denne kampen har hjemmearrangement mot Blindheim IL.

Spread the word. Share this post!